Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Materiál č.: SR 186/2020, SR 182/2020, SR 188/2020, SR 166/2020, SR 290/2020 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený