Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 22. septembra 2020
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 122.1 MB

Zápisnica 591.12 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  236/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 504/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  237/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 515/2020
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  238/2020
 4. Č. materiálu:
  SR 637/2020
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  239/2020
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  242/2020, 243/2020, 244/2020, 245/2020, 250/2020, 249/2020, 248/2020, 247/2020, 246/2020
 6. Č. materiálu:
  SR 186/2020, SR 182/2020, SR 188/2020, SR 166/2020, SR 290/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  252/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 647/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  253/2020
 8. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  254/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 652/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  240/2020
 10. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  251/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 683/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  241/2020
 12. Č. materiálu:
  SR 650/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  255/2020