Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Návrh počtu voľných miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním