Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 606, 607, 608/2020 15. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Sudcovské rady, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený