Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. októbra 2020
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 590.41 kB

Zvukový záznam 234.62 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  257/2020, 258/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 528/2020
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  259/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 529/2020
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  259/2020
 4. Č. materiálu:
  SR 606, 607, 608/2020
  Predkladá:
  Sudcovské rady, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  262/2020
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  263/2020, 264/2020, 265/2020, 266/2020, 267/2020, 268/2020, 269/2020, 270/2020, 271/2020
 6. Č. materiálu:
  SR 290/2019
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  272/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 695/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  273/2020
 8. Č. materiálu:
  SR 706/2020
  Predkladá:
  Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  274/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 716/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  275/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 709/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  276/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 686/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  277/2020
 12. Č. materiálu:
  SR 686/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  278/2020
 13. Č. materiálu:
  SR 707/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  279/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  280/2020
 15. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  281/2020
 16. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  282/2020
 17. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  283/2020
 18. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  284/2020
 19. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  285/2020
 20. Č. materiálu:
  SR 719/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  286/2020
 21. Č. materiálu:
  SR 644/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Kolégiá predsedov sudcovských rád pri krajských súdoch
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  288/2020
 22. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  289/2020
 23. Č. materiálu:
  SR 728, 729, 730/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  290/2020
 24. Č. materiálu:
  SR 740/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  287/2020
 25. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Mgr. Marcela Kosová
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  260/2020, 261/2020
 26. Č. materiálu:
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Javorčíková
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  291/2020