Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. októbra 2020
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 528/2020
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 529/2020
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 606, 607, 608/2020
  Predkladá:
  Sudcovské rady, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 290/2019
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 695/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 706/2020
  Predkladá:
  Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 716/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 709/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 686/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 686/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 707/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 718/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 719/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  SR 644/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Kolégiá predsedov sudcovských rád pri krajských súdoch
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 23. Č. materiálu:
  SR 728, 729, 730/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 24. Č. materiálu:
  SR 740/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: