Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

23. Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 728, 729, 730/2020 15. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený