Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov