Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 15. decembra 2020
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy
 • s ohľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a verejnosti

zápisnica 575.99 kB

Zvukový záznam 149.64 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  328/2020
 2. Č. materiálu:
  608/2020
  Predkladá:
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  329/2020
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  330/2020, 331/2020, 332/2020, 333/2020, 334/2020, 335/2020, 336/2020, 337/2020, 338/2020, 339/2020, 340/2020
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  341/2020
 5. Č. materiálu:
  SR 785/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  342/2020
 6. Č. materiálu:
  SR 787/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  344/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 787/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  343/2020
 8. Č. materiálu:
  SR 788/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  345/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 290/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  353/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 786/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  354/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 644/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  355/2020
 12. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  356/2020
 13. Č. materiálu:
  SR 783/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  357/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 790/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  346/2020
 15. Č. materiálu:
  SR 790/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  347/2020
 16. Č. materiálu:
  SR 792/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  348/2020
 17. Č. materiálu:
  SR 794/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  349/2020
 18. Č. materiálu:
  SR 795/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  350/2020
 19. Č. materiálu:
  SR 180/2020
  Predkladá:
  JUDr. Jaroslav Ivan
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  351/2020
 20. Č. materiálu:
  SR 720/2020
  Predkladá:
  JUDr. Táňa Šefčíková
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  352/2020
 21. Č. materiálu:
  SR 798/2020
  Predkladá:
  Katarína Javorčíková
  Materiál:
  vzatý späť
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  SR 800/2020
  Predkladá:
  Andrej Majerník
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  358/2020