Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. Žiadosť JUDr. Jaroslava Ivana, sudcu Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Skalica