Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. januára 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom distančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 12/2021 Uznesenie č. 12/2021 - schválenie programu (181.27 kB)
2 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov 13/2021 Uznesenie č. 13/2021 - JUDr. Rastislav Remeta, PhD. (185.58 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 14/2021 Uznesenie č. 14/2021 - JUDr. Dagmar Valocká - databáza (169.18 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 15/2021 Uznesenie č. 15/2021 - JUDr. Dagmar Valocká - HK č. 3 (169.89 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 16/2021 Uznesenie č. 16/2021 - JUDr. Eva Macúchová - databáza (168.62 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 17/2021 Uznesenie č. 17/2021 - zmena počtu HK (172.94 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 18/2021 Uznesenie č. 18/2021 - JUDr. Anna Ilčinová - HK č. 3 (170.04 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 19/2021 Uznesenie č. 19/2021 - JUDr. Božena Husárová - HK č. 1 (169.09 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 20/2021 Uznesenie č. 20/2021 - JUDr. Darina Kuchtová - HK č. 2 (168.33 kB)
8 Prerokovanie celkového počtu miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 21/2021 Uznesenie č. 21/2021 (172.61 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 22/2021 Uznesenie č. 22/2021 - JUDr. Dagmar Valocká - HK č. 1 (174.5 kB)
3 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 23/2021 Uznesenie č. 23/2021 - JUDr. Eva Macúchová - HK č. 3 (169.82 kB)
6 Návrh rokovacieho poriadku trojčlenných kontrolných komisií (§ 27 ha a nasl. zákona č. 185/2002 Z. z.) 24/2021 Uznesenie č. 24/2021 (458.33 kB)
9 Etické dilemy 25/2021 Uznesenie č. 25/2021 - členstvo v golfovom klube a športové aktivity sudcu s tým spojené (246.17 kB)
9 Etické dilemy 26/2021 Uznesenie č. 26/2021 - verejné vyjadrenie sudcu v médiách (310.46 kB)
10 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2021 27/2021 Uznesenie č. 27/2021 (438.45 kB)
11 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov 28/2021 Uznesenie č. 28/2021 (180.05 kB)