Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. feruára 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom distančnej formy

Zvukový záznam 113.96 MB

zápisnica 771.45 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  29/2021
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedníčka Krajského súdu v Prešove, predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  30/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 281/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  32/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 261/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  33/2021
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 265/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  31/2021