Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Správa o činnosti komisie poverenej dohľadom nad dodržiavaním zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho konania

  • Materiál č.: SR 307/2021 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie