Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. apríla 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom distančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 55/2021 Uznesenie č. 55/2021 - schválenie programu (135.48 kB)
2 Voľba kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 56/2021 Uznesenie č. 56/2021 - k dohľadu pri voľbe (199.42 kB)
2 Voľba kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 57/2021 Uznesenie č. 57/2021 - k volebnej komisii (98.88 kB)
2 Voľba kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 58/2021 Uznesenie č. 58/2021 - k mandátovej komisii (98.45 kB)
2 Voľba kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 59/2021 Uznesenie č. 59/2021 - k posúdeniu návrhov kandidáta (131.58 kB)
2 Voľba kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 60/2021 Uznesenie č. 60/2021 - k voľbe kandidáta (125.95 kB)
6 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2020 61/2021 Uznesenie č. 61/2021 (92.68 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na 62/2021 Uznesenie č. 62/2021 (133.6 kB)
5 Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u prof. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD., v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 63/2021 Uznesenie č. 63/2021 (101.94 kB)
7 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 64/2021 Uznesenie č. 64/2021 - JUDr. Ján Hrubala (92.9 kB)
7 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 65/2021 Uznesenie č. 65/2021 - JUDr. Eva Behranová (94.51 kB)
7 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 66/2021 Uznesenie č. 66/2021 - Mgr. Maroš Fekete (95.08 kB)
7 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 67/2021 Uznesenie č. 67/2021 - JUDr. Róbert Urban (96.42 kB)
7 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 68/2021 Uznesenie č. 68/2021 - JUDr. Iveta Záleská (94.5 kB)
7 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 69/2021 Uznesenie č. 69/2021 - JUDr. Jana Coboriová (94.04 kB)
7 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 70/2021 Uznesenie č. 70/2021 - JUDr. Marián Vorobel (92.88 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 71/2021 Uznesenie č. 71/2021 - JUDr. Radoslav Svitana, PhD. (94.4 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 72/2021 Uznesenie č. 72/2021 - JUDr. Patrik Príbelský, PhD. (94.87 kB)
8 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 73/2021 Uznesenie č. 73/2021 - JUDr. Petra Príbelská, PhD. (95.44 kB)
9 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2019 74/2021 Uznesenie č. 74/2021 (93.52 kB)
1 2 »