Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2020

  • Materiál č.: SR 387/2021 6. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie