Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 75/2021 7. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
    kolégiá predsedov sudcovských rád
  • Výsledok: prerokovaný