Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 4. mája 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom distančnej formy

Zápisnica 481.26 kB

Zvukový záznam 282.12 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  78/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 386/2021
  Predkladá:
  vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  79/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 400/2021
  Predkladá:
  vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  80/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 448/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
  81/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 75/2021
  Predkladá:
  členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  82/2021, 83/2021, 84/2021, 85/2021, 86/2021, 87/2021, 88/2021, 89/2021, 90/2021, 91/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 450/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  92/2021, 93/2021, 94/2021, 95/2021, 96/2021, 97/2021, 98/2021, 99/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 715/2020, SR 684/2020, SR 279/2020, SR 678/2020
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  100/2021
 8. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  101/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 472/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
  102/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 475/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  103/2021
 11. Č. materiálu:
  SR 478/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  104/2021