Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky

  • Materiál č.: SR 384/2021 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený