Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 15. júna 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 487/2021
  Predkladá:
  vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 52/2021, SR 65/2021, SR 66/2021, SR 69/2021, SR 219/2021, SR 220/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 482/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 524/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 507/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 580/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 384/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 75/2021
  Predkladá:
  kolégium sudcovských rád v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici, sudcovská rada Krajského súdu v Trnave
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 450/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 221/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 585/2021
  Predkladá:
  vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 261/2021
  Predkladá:
  JUDr. Andrej Majerník
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 582/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 591/2021
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 598/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 448/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: