Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 15. júna 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 137.47 MB

Zápisnica 693.18 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  116/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 487/2021
  Predkladá:
  vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  117/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 52/2021, SR 65/2021, SR 66/2021, SR 69/2021, SR 219/2021, SR 220/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  118/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 482/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  119/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 524/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  120/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 507/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  121/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 580/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  122/2021
 8. Č. materiálu:
  SR 384/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  123/2021, 124/2021, 125/2021, 126/2021, 127/2021, 128/2021, 129/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 75/2021
  Predkladá:
  kolégium sudcovských rád v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici, sudcovská rada Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  130/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 450/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  131/2021, 132/2021, 133/2021, 134/2021, 135/2021, 136/2021, 137/2021, 138/2021
 11. Č. materiálu:
  SR 221/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  139/2021
 12. Č. materiálu:
  SR 585/2021
  Predkladá:
  vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  141/2021
 13. Č. materiálu:
  SR 261/2021
  Predkladá:
  JUDr. Andrej Majerník
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  143/2021
 14. Č. materiálu:
  SR 582/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 591/2021
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  142/2021
 16. Č. materiálu:
  SR 598/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  140/2021
 17. Č. materiálu:
  SR 448/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
  144/2021
 18. Č. materiálu:
  601/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  145/2021, 146/2021, 147/2021, 148/2021, 149/2021, 150/2021