Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 75/2021 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: kolégium sudcovských rád v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici, sudcovská rada Krajského súdu v Trnave
  • Výsledok: schválený