Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. júna 2021
  • 11:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy