Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. Rozhodovanie o návrhu predsedu Súdnej rady SR na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podanom podľa § 22a ods. 1 a 2 zákona č. 385/2000 Z. z. podanom vo veci sudcu Okresného súdu Zvolen Mgr. Dalibora Miľana