Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 22. septembra 2021
 • 10:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 85.23 MB

Zápisnica 445.79 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady SR
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 646/2021
  Predkladá:
  oprávnené subjekty podľa § 27a ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  , , , ,
 3. Č. materiálu:
  SR 711/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 719/2021
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia: