Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Určenie volebného obvodu žrebom pre vyhlásenie voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky