Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. októbra 2021
 • 09:30 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 792/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 683/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: