Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. októbra 2021
 • 09:30 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 69.51 MB

Zápisnica 212.44 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 792/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  SR 792/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 683/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  SR 683/2021
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Zrušený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 291/2021, SR 12/2021, SR 8/2021, SR 13/2021, SR 220/2021, SR 71/2021,
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 291/2021, SR 12/2021, SR 8/2021, SR 13/2021, SR 220/2021, SR 71/2021, SR 12/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 483/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 483/2021, SR 483/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 620/2021, SR 10/2021, SR 648/2021, SR 636/2021
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 620/2021, SR 10/2021, SR 648/2021, SR 636/2021