Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. októbra 2021
  • 09:30 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 250/2021 - program (103 kB)
2 Projekt duševné zdravie v súdnictve Slovenskej republiky SR 792/2021 Uznesenie č. 259/2021 (146.61 kB)
3 Krízová situácia na Okresnom súde Bratislava I SR 683/2021 Uznesenie č. 258/2021 (454.25 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátok/kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne/sudcu s pridelením na: SR 291/2021, SR 12/2021, SR 8/2021, SR 13/2021, SR 220/2021, SR 71/2021, SR 12/2021 uznesenie č. 251/2021 - kandidáti na vymenovanie: Čadanová, Strajňáková, Husová, Kališová, Gomolová, Ragačová Černíková, Skyba, Halková, Kališka, Krčmáriková (106.72 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie sudkýň na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania SR 483/2021 Uznesenie č. 252/2021 - JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková (139.7 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie sudkýň na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania SR 483/2021 Uznesenie č. 253/2021 - JUDr. Oľga Mičietová (138.69 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu SR 620/2021 Uznesenie č. 254/2021 - Mgr. Lukáš Hvizdoš (114.84 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu SR 10/2021 Uznesenie č. 255/2021 - Mgr. Marcela Grancová (114.79 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu SR 648/2021 uznesenie č. 256/2021 - JUDr. Milan Cisarik (112.07 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu SR 636/2021 Uznesenie č. 257/2021 - JUDr. Valéria Žiliaková (136.03 kB)