Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu

  • Materiál č.: SR 291/2021, SR 629/2021, SR 12/2021, SR 628/2021, SR 626/2021, SR 620/2021, SR 11/2021, SR 10/2021, SR 625/2021 18. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený