Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. novembra 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 140.44 MB

Zápisnica 215.24 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  260/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 291/2021, SR 629/2021, SR 12/2021, SR 628/2021, SR 626/2021, SR 620/2021, SR 11/2021, SR 10/2021, SR 625/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  261/2021, 262/2021, 263/2021, 264/2021, 265/2021, 266/2021, 267/2021, 268/2021, 269/2021, 270/2021, 271/2021, 272/2021, 273/2021, 274/2021, 275/2021, 276/2021, 277/2021, 278/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 620/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  279/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 639/2021
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  280/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 560/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 648/2021
  Predkladá:
  predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  285/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 611/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 483/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 632/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  zrušený JUDr. Bašistová
  Č. uznesenia:
  293/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 511/2021, SR 512/2021, SR 633/2021, SR 695/2021
  Predkladá:
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  286/2021, 287/2021, 288/2021, 289/2021, 291/2021, 292/2021
 11. Č. materiálu:
  SR 682/2021
  Predkladá:
  sudkyňa JUDr. Janka Benkovičová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  290/2021
 12. Č. materiálu:
  SR 799/2021
  Predkladá:
  vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  295/2021
 13. Č. materiálu:
  SR 801/2021
  Predkladá:
  vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  296/2021
 14. Č. materiálu:
  SR 810/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  294/2021
 15. Č. materiálu:
  SR 821/2021
  Predkladá:
  členka súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  281/2021
 16. Č. materiálu:
  SR 75/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  282/2021
 17. Č. materiálu:
  SR 851/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  283/2021
 18. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 683/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  informácia
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 822/2021
  Predkladá:
  členka súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  SR 792/2021
  Predkladá:
  predseda súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  SR 850/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 23. Č. materiálu:
  SR 490/2021
  Predkladá:
  JUDr. Miroslav Majerník
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 24. Č. materiálu:
  SR 17/2021
  Predkladá:
  Mgr. Katarína Mužilová
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 25. Č. materiálu:
  SR 788/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  berie na vedomie
  Č. uznesenia:
  284/2021