Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

15. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. mája 2014
 • 20.05.2014 o 09:30 hod.
 • Dom kultúry Sobrance, Nám. slobody 1, 073 01 Sobrance

Zápisnica 396.05 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 94.58 kB

AUDIO 77.7 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  262
 2. Č. materiálu:
  SR 78/2014
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27a ods. 2 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  258, 259, 260
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  261
 4. Č. materiálu:
  SR 63/2014
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 85/2014
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  263
 6. Č. materiálu:
  SR 85/2014
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  264
 7. Č. materiálu:
  SR 85/2014
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  265
 8. Č. materiálu:
  SR 85/2014
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  266
 9. Č. materiálu:
  SR 103/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  267
 10. Č. materiálu:
  SR 90/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  268
 11. Č. materiálu:
  SR 90/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  269
 12. Č. materiálu:
  SR 72/2014
  Predkladá:
  JUDr. Zdenko Čaniga
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  270
 13. Č. materiálu:
  SR 73/2014
  Predkladá:
  JUDr. David Lindtner
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  271
 14. Č. materiálu:
  SR 80/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  272
 15. Č. materiálu:
  SR 99/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  273
 16. Č. materiálu:
  SR 94/2014
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  274
 17. Č. materiálu:
  SR 81/2014
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  280
 18. Č. materiálu:
  SR 91/2014
  Predkladá:
  JUDr. Jozef Maruščák
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  281
 19. Č. materiálu:
  SR 88/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 89/2014
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  SR 149/2012, SR 211/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  SR 68/2014
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  282
 23. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  283
 24. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  275
 25. Č. materiálu:
  SR 101/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  276
 26. Č. materiálu:
  SR 101/2014
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  277
 27. Č. materiálu:
  SR 92/2014
  Predkladá:
  Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  279
 28. Č. materiálu:
  SR 107/2014
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  278

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 82/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 17/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  KSR 77/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SSR 22/2014
  Predkladá:
  Ing. Radoslav Semanco
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  KSR 55/2014
  Predkladá:
  JUDr. Dana Bystrianská
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  KSR 42/2014
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 106/2014
  Predkladá:
  Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 105/2014
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: