Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

15. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. mája 2014
  • 20.05.2014 o 09:30 hod.
  • Dom kultúry Sobrance, Nám. slobody 1, 073 01 Sobrance

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
257 15. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (94.58 kB)
258 Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 258 (95.08 kB)
259 Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 259 (110.74 kB)
260 Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 260 (94.67 kB)
261 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 261 (108.83 kB)
262 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 262 (157.13 kB)
263 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Dolný Kubín Uznesenie č. 263 (94.3 kB)
264 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresný súdu Liptovský Mikuláš Uznesenie č. 264 (94.85 kB)
265 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Námestovo Uznesenie č. 265 (96.47 kB)
266 Správa o výsledkoch mimoriadnej revízie Okresného súdu Žilina Uznesenie č. 266 (90.87 kB)
267 Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ingrid Kišacovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie predsedu súdu na Okresnom súde Topoľčany Uznesenie č. 267 (92.7 kB)
268 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Nitre na preloženie Mgr. Andrey Szombathovej Polákovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 268 (91.75 kB)
269 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Márie Malíkovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 269 (92.13 kB)
270 Žiadosť JUDr. Zdenka Čanigu, sudcu Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok Uznesenie č. 270 (135.68 kB)
271 Žiadosť JUDr. Davida Lindtnera, sudcu Okresného súdu Pezinok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava III Uznesenie č. 271 (136.5 kB)
272 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Róberta Bebčáka, sudcu Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 272 (94.01 kB)
273 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie Mgr. Ivana Kubínyiho, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 273 (91.16 kB)
274 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Nory Majerníkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 274 (95.77 kB)
275 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 275 (105.28 kB)
276 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Kataríny Katkovej, sudkyne Okresného súdu Lučenec na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 276 (93.33 kB)
1 2 »