Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu

  • Materiál č.: SR 818/2021, SR 819/2021 19. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený