Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 15. decembra 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 261.12 MB

Zápisnica 480.09 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  297/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 628/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  298/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 12/2021, SR 626/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  299/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 632/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  300/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 818/2021, SR 819/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  301/2021, 302/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 490/2021
  Predkladá:
  sudca JUDr. Miroslav Majerník
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  303/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 17/2021
  Predkladá:
  sudkyňa Mgr. Katarína Mužilová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  304/2021
 8. Č. materiálu:
  SR 243/2021
  Predkladá:
  sudca JUDr. Juraj Fujerik
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  306/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 471/2021
  Predkladá:
  sudkyňa JUDr. Monika Šabľová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  305/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 7/2021, SR 800/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  308/2021, 309/2021, 310/2021
 11. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  312/2021
 12. Č. materiálu:
  SR 822/2021
  Predkladá:
  členka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  313/2021
 13. Č. materiálu:
  SR 683/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  informácia
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 560/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  311/2021
 15. Č. materiálu:
  SR 792/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  316/2021
 16. Č. materiálu:
  SR 878/2021
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  314/2021
 17. Č. materiálu:
  SR 825/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  307/2021
 18. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  315/2021