Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Žiadosť JUDr. Miroslava Majerníka, sudcu Okresného súdu Rožňava, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I