Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Schválenie Štatútu a Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky