Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. januára 2022
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 193.44 MB

Zápisnica 178.96 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1031/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  1/2022
 2. Č. materiálu:
  SR 197/2022, SR 199/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  2/2022, 3/2022
 3. Č. materiálu:
  SR 3/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  4/2022, 5/2022
 4. Č. materiálu:
  SR 97/2022
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  6/2022
 5. Č. materiálu:
  SR 95/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  7/2022
 6. Č. materiálu:
  SR 255/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  CR 1031/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  11/2022, 12/2022
 8. Č. materiálu:
  SR 420/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 11/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  8/2022
 10. Č. materiálu:
  SR 14/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  9/2022
 11. Č. materiálu:
  SR 15/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  10/2022