Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 3. marca 2022
 • 10:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 3.1 MB

Zápisnica 348.95 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1034/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  29/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 839/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  30/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 839/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neverejné rokovanie - uznesenie č. 31/2022 schválené
  Č. uznesenia: