Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Návrh predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na vylúčenie verejnosti z celého zasadnutia