Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 3. marca 2022
  • 10:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy