Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. apríla 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 46/2022 uznesenie č. 46/2022 - program (180.11 kB)
16 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 47/2022 uznesenie č. 47/2022 - volebná komisia (162.83 kB)
16 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 48/2022 uznesenie č. 48/2022 - mandátová komisia (164.05 kB)
16 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 49/2022 uznesenie č. 49/2022 - posúdenie návrhu (167.9 kB)
16 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 50/2022 uznesenie č. 50/2022 - voľba podpredsedu súdnej rady (76.67 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 51/2022 uznesenie č. 51/2022 - JUDr. Ana Blahuczová - splnenie predpokladov (162.34 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 52/2022 uznesenie č. 52/2022 - JUDr. Zdenka Halabrínová - splnenie predpokladov (161.82 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 53/2022 uznesenie č. 53/2022 - JUDr. František Jančok - splnenie predpokladov (161.99 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 54/2022 uznesenie č. 54/2022 - JUDr. Ing. Matúš Škarbala - splnenie predpokladov (163.28 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 55/2022 uznesenie č. 55/2022 - Mgr. Svetlana Filipová - vymenovanie - OS Kežmarok (171.27 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 56/2022 uznesenie č. 56/2022 - Mgr. Martin Jažembovský - vymenovanie - HS v obvode KS v ZA (171.44 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Michala Eliaša, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne na základe výsledkov výberového konania 57/2022 uznesenie č. 57/2022 - JUDr. Michal Eliaš - VK na súd vyššieho stupňa (90.89 kB)
5 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky súdu JUDr. Evy Behranovej 58/2022 uznesenie č. 58 - JUDr. Eva Behranová - preverenie majetkových pomerov (163.93 kB)
6 Žiadosť o preloženie JUDr. Stanislavy Noskovej, sudkyne Okresného súdu Rimavská Sobota, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Banská Bystrica 59/2022 uznesenie č. 59/2022 - JUDr. Stanislava Nosková - preloženie (152.02 kB)
7 Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu u JUDr. Milana Cisarika v súlade s § 151 ods. 6 zákona č. 385/2000 Z. z. 60/2022 uznesenie č. 60/2022 - JUDr. Milan Cisarik - prax - bod preložený (152.57 kB)
8 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Topoľčany 61/2022 uznesenie č. 61/2022 - Správa o výsledkoch revízie na OS Topoľčany (148.85 kB)
14 Vytvorenie Hodnotiacej komisie č. 4, čiastočné prerozdelenie Hodnotiacej komisie č. 3 a nové prerozdelenie obvodov hodnotiacich komisií (CR 283/2022) 62/2022 uznesenie č. 62/2022 - HK - mení počet HK (157.9 kB)
14 Vytvorenie Hodnotiacej komisie č. 4, čiastočné prerozdelenie Hodnotiacej komisie č. 3 a nové prerozdelenie obvodov hodnotiacich komisií (CR 283/2022) 63/2022 uznesenie č. 63/2022 - HK - JUDr. Mária Prikrylová (149.65 kB)
14 Vytvorenie Hodnotiacej komisie č. 4, čiastočné prerozdelenie Hodnotiacej komisie č. 3 a nové prerozdelenie obvodov hodnotiacich komisií (CR 283/2022) 64/2022 uznesenie č. 64/2022 - HK - JUDr. Magdaléna Blažová (150.94 kB)
14 Vytvorenie Hodnotiacej komisie č. 4, čiastočné prerozdelenie Hodnotiacej komisie č. 3 a nové prerozdelenie obvodov hodnotiacich komisií (CR 283/2022) 65/2022 uznesenie č. 65/2022 - HK - JUDr. Ondrej Samaš (150.34 kB)
1 2 »