Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Michala Eliaša, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne na základe výsledkov výberového konania