Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu

  • Materiál č.: CR 234/2022, CR 238/2022, CR 229/2022, CR 239/2022 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený

Obsah materiálu

Prílohy