Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. septembra 2022
  • 14:30 hod.
  • 21.09.2022 o 9.00 hod. pokračovanie 13. zasadnutia
  • Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 179/2022 - k zmene č. 1 (57.69 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 180/2022 - k zmene č. 3 (58.2 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 181/2022 - k zmene č. 4 (56.33 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 182/2022 - k zmene č. 5 (56.65 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 183/2022 - k zmene č. 6 (56.18 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 184/2022 - k zmene č. 8 (56.78 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 185/2022 - k zmene č. 11 (57.16 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 186/2022 - k zmene č. 12 (56.88 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 187/2022 - k zmene č. 14 (57.8 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 188/2022 - k zmene č. 15 (57.23 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 189/2022 - k zmene č. 16 (57.26 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 190/2022 - k zmene č. 18 (58.11 kB)
2 Zmena Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 191/2022 - k zmene č. 19 (69.67 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu CR 1030/2022 Uznesenie č. 178/2022 - program 20.9.2022 (55.64 kB)
3 Návrh na doplnenie člena/členky Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 192/2022 - členka Stálej etickej komisie - Dana Jelinková Dudzíková (51.07 kB)
3 Návrh na doplnenie člena/členky Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 193/2022 - člen Stálej etickej komisie - Peter Farkaš (51.44 kB)
3 Návrh na doplnenie člena/členky Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 194/2022 - členka Stálej etickej komisie - Lucia Berdisová (51.26 kB)
3 Návrh na doplnenie člena/členky Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 195/2022 - členka Stálej etickej komisie - Ayše Pružinec Eren (51.61 kB)
3 Návrh na doplnenie člena/členky Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 196/2022 - Stála etická komisia (53.79 kB)
4 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky na prijatie postupu Kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky CR 1030/2022 Uznesenie č. 197/2022 - vylúčenie verejnosti (65.21 kB)
1 2 »