Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky na prijatie postupu Kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky