Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu

  • Materiál č.: CR 1138/2022, CR 1101/2022, CR 1018/2022, CR 1019/2022, CR 1255/2022, CR 279/2022, CR 1393/2022 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: