Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. októbra 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác

Zápisnica 224.55 kB

Zvukový záznam 122.98 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1626/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 1138/2022, CR 1101/2022, CR 1018/2022, CR 1019/2022, CR 1255/2022, CR 279/2022, CR 1393/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 224/2022, CR 226/2022, CR 290/2022, CR 238/2022, CR 1086/2022, CR 1100/2022, CR 235/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022, CR-1030/2022
 4. Č. materiálu:
  CR1025/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 1331/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 1465/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 1462/2022, CR 1463/2022, CR 1464/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  CR 1225/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 9. Č. materiálu:
  CR 258/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  preložený
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022, CR-1030/2022,
 10. Č. materiálu:
  CR 1654/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 11. Č. materiálu:
  CR 1644/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 12. Č. materiálu:
  CR 1256/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 13. Č. materiálu:
  CR 1673/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022
 14. Č. materiálu:
  CR 1626/2022
  Predkladá:
  členovia Súdnej rady Slovenskej republiky - Katarína Javorčíková, Marcela Kosová, Petra Príbelská, Ján Gandžala, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Bebej, Eva Mišíková, Lucia Berdisová, Andrej Majerník, Lajos Mészáros  Č. uznesenia:
  CR-1030/2022, 230/2022