Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu

  • Materiál č.: CR 224/2022, CR 226/2022, CR 290/2022, CR 238/2022, CR 1086/2022, CR 1100/2022, CR 235/2022 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok:

Obsah materiálu

Prílohy