Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. novembra 2022
  • 11:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 267/2022 uznesenie č. 267/2022 program prvého rokovacieho dňa (163.8 kB)
15. zasadnutie Súdnej rady SR 268/2022 uznesenie č. 268/2022 - volebná komisia (165.92 kB)
15. zasadnutie Súdnej rady SR 269/2022 uznesenie č. 269/2022 - hlasovanie vo voľbách (154.21 kB)
2 Voľby jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 270/2022 uznesenie č. 270/2022 - posúdenie návrhu (156.42 kB)
2 Voľby jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 271/2022 uznesenie č. 271/2022 - voľba člena Rady Justičnej akadémie SR - JUDr. Roman Greguš (76.75 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do databázy a voľby jedného člena do Hodnotiacej komisie č. 2 272/2022 uznesenie č. 272/2022 - posúdenie návrhov (173.78 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do databázy a voľby jedného člena do Hodnotiacej komisie č. 2 273/2022 uznesenie č. 273/2022 - voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do databázy (101.75 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do databázy a voľby jedného člena do Hodnotiacej komisie č. 2 274/2022 uznesenie č. 274/2022 - voľba členky Hodnotiacej komisie č. 2 - JUDr. Ľuboslava Mruškovičová s účinnosťou od 1. júna 2023 (88.31 kB)
4 Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 275/2022 uznesenie č. 275/2022 - posúdenie návrhu (168.49 kB)
4 Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 276/2022 uznesenie č. 276/2022 - voľba na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie - Mgr. Andrej Stec, DESS (168.42 kB)
5 Voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 277/2022 uznesenie č. 277/2022 - posúdenie návrhov (171.24 kB)
5 Voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 278/2022 uznesenie č. 278/2022 - voľba kandidátky na ad hoc sudkyňu ESĽP - doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. (168.81 kB)
5 Voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 279/2022 uznesenie č. 279/2022 - voľba kandidáta na ad hoc sudcu ESĽP - doc. JUDr. Marián Giba, PhD. (168.44 kB)
7 Mediálne výroky sudcu Okresného súdu Bratislava II Patrika Števíka voči prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej vo výzve zverejnenej na webstránke www.sudnamoc.sk dňa 17. októbra 2022 280/2022 uznesenie č. 280/2022 - k mediálnym výrokom sudcu Okresného súdu Bratislava II (157.39 kB)