Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. novembra 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 281/2022 uznesenie č. 281/2022 - program druhého rokovacieho dňa (186.41 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 282/2022 uznesenie č. 282/2022 - splnenie predpokladov - D. Češko (160.19 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 283/2022 uznesenie č. 283/2022 - splnenie predpokladov - M. Guľaš (160.54 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 284/2022 uznesenie č. 284/2022 - splnenie predpokladov - M. Chochula (160.02 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 285/2022 uznesenie č. 285/2022 - splnenie predpokladov Z. Krajňáková (160.32 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 286/2022 uznesenie č. 286/2022 - splnenie predpokladov - Z. Mackaľová (161.15 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 287/2022 uznesenie č. 287/2022 - vylúčená verejnosť (227.26 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 288/2022 uznesenie č. 288/2022 - splnenie predpokladov - vymenovanie - R. Greif Radovčičová (161.19 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 289/2022 uznesenie č. 289/2022 - vymenovanie - R. Hvizdoš (156.17 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 290/2022 uznesenie č. 290/2022 - vymenovanie - M. Karman (156.36 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 291/2022 uznesenie č. 291/2022 - vymenovanie - Kučerková (155.18 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 292/2022 uznesenie č. 292/2022 - vymenovanie - P. Mach (155.47 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 293/2022 uznesenie č. 293/2022 - vymenovanie - Z. Matúšová (155.81 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 294/2022 uznesenie č. 294/2022 - vymenovanie - D. Remetová (155.28 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 295/2022 uznesenie č. 295/2022 - vymenovanie - V. Sedmohradský (155.85 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 296/2022 uznesenie č. 296/2022 - vymenovanie - M. Valla (156.24 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 297/2022 uznesenie č. 297/2022 - vymenovanie - J. Wolf (156.13 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 298/2022 uznesenie č. 298/2022 - vymenovanie M. Miškolci (155.87 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 299/2022 uznesenie č. 299/2022 - vymenovanie - Z. Halabrínová (155.69 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 300/2022 uznesenie č. 300/2022 - vymenovanie - T. Ondrušková (156.56 kB)
1 2 »