Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu

  • Materiál č.: CR 1393/2022, CR 1101/2022, CR 279/2022, CR 1083/2022, CR 279/2022,CR 1194/2022, CR 1340/2022 15. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený

Obsah materiálu

Prílohy