Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Postup Kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky po doručení podania, ktoré má náležitosti kvalifikovaného podnetu - návrh riešenia