Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. novembra 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 107.05 MB

Zápisnica 327.59 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1718/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  281/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 237/2022, CR 234/2022, CR 1123/2022, CR 1138/2022, CR 1124/2022, CR 1131/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  282/2022, 283/2022, 284/2022, 285/2022, 286/2022, 287/2022, 288/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 1393/2022, CR 1101/2022, CR 279/2022, CR 1083/2022, CR 279/2022,CR 1194/2022, CR 1340/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  289/2022, 290/2022, 291/2022, 292/2022, 293/2022, 294/2022, 295/2022, 296/2022, 297/2022, 298/2022, 299/2022, 300/2022, 301/2022, 302/2022, 303/2022, 304/2022, 305/2022, 306/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 1194/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady SR
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  307/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 1340/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady SR
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  308/2022
 6. Č. materiálu:
  CR-258/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady SR
  Č. uznesenia:
  309/2022
 7. Č. materiálu:
  CR-1518/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady SR
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  310/2022
 8. Č. materiálu:
  CR 1460/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  311/2022
 9. Č. materiálu:
  CR 1460/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  313/2022
 10. Č. materiálu:
  CR 1253/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  312/2022
 11. Č. materiálu:
  CR 1694/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  314/2022
 12. Č. materiálu:
  CR-1695/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  315/2022
 13. Č. materiálu:
  CR-1639/2022
  Predkladá:
  členovia Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Katarína Pramuková, Ľuboš Kunay, Peter Farkaš, Petra Príbelská
  Materiál:
  neschválené
  Č. uznesenia: